ANDCOM – Ciech

Uprzejmie informujemy, że ANDCOM sp. z o.o. oraz CIECH S.A. zawarły umowę zgodnie, z którą ANDCOM będzie świadczył na rzecz CIECH S.A. usługi zarządzania projektami.

Ciech S.A. jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw, którego zakres działalności wraz ze spółkami zależnymi obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego.

Więcej informacji o Ciech S.A. znajdziecie Państwo tutaj www.ciech.com