ANDCOM PPMproiecte UE

Societatea ANDCOM sp. z o.o. (S.R.L.) în perioada 30.04.2012 – 30.11.2013 a realizat proiecte cofinanţate din fondurile Uniunii Europene în cadrul:

Nr. contract: POIG.08.01.00-14-343/11-01
Program Operaţional pentru o Economie Inovatoare (Operational Programme Innovative Economy)
Operaţiunea 8.1 – Sprijin pentru activitatea economică în domeniul comunicaţiilor electronice

Titlu: Crearea platformei web pentru PPM (Project Portfolio Management) folosind metode inovatoare de analiză a proiectelor.

Domeniul de aplicare al proiectului: Proiectul a avut ca scop crearea sistemului ANCOM PPM –platformei poloneze web PPM (Project Portfolio Management). Sistemul ANDCOM PPM este alcătuit din două e-servicii (servicii online) care funcţionează independent. Primul e-service este ANDCOM Project Management dedicat asistenţei procesului de analiză şi management al proiectelor în cadrul căruia au fost implementate metode inovatoare pentru analiza proiectelor. Al doilea e-service este ANDCOM Service Management dedicat asistenţei procesului de analiză şi management în prestarea serviciilor SLA (Service Level Agreement) în cadrul căruia au fost implementate metode inovatoare pentru analiza serviciilor SLA prestate, precum şi a normelor ITIL.

Persoana responsabilă de realizarea proiectului: Andrzej Parafian email: biuro@andcom.pl

Link-uri instituţii:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.fund.gov.pl

innowacyjnaGrants for innovationEU