ANDCOMProjekty EU

Spółka ANDCOM sp. z o.o. w terminie 27.06.2014 – 30.11.2015 zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-385/13-00
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działania 6.1 – Paszport do eksportu

Tytuł: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w ANDCOM sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Andrzej Parafian email: biuro@andcom.pl

Linki do instytucji:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.fund.gov.pl

innowacyjnaDotacje na innowacjeEU

 

Spółka ANDCOM sp. z o.o. w terminie 30.04.2012 – 30.11.2013 zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

Nr umowy: UDA-POIG.08.01.00-14-343/11-01
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działania 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Tytuł: Stworzenie internetowej platformy PPM (Project Portfolio Management) wykorzystującej innowacyjne metody analizy projektów.

Zakres projektu: Projekt miał na celu stworzenie systemu ANDCOM PPM – polskiej, internetowej platformy PPM (Project Portfolio Management). System ANDCOM PPM składa się z dwóch niezależnie funkcjonujących (każda z osobna) e-usług. Pierwsza e-usługa to ANDCOM Project Management dedykowana do wsparcia procesu analizy oraz zarządzania projektami, w ramach której zostały zaimplementowane innowacyjne metody umożliwiające analizę projektów. Druga e-usługa to ANDCOM Service Management dedykowana do wsparcia procesu analizy oraz zarządzania świadczeniem usług SLA (Service Level Agreement), w ramach której zostały zaimplementowane innowacyjne metody umożliwiające analizę świadczonych usług SLA jak również wytyczne ITIL.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Andrzej Parafian email: biuro@andcom.pl

Linki do instytucji:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.fund.gov.pl

innowacyjnaDotacje na innowacjeEU