ANDCOM PPMdla branży marketingowo-reklamowej

ANDCOM PPM – polska platforma wspierająca zarządzanie projektami w branży marketingowo-reklamowej

Każda firma oferująca jakiekolwiek produkty lub usługi nie mogłaby funkcjonować bez sprawnej obsługi marketingowej, która zapewnia systematyczne planowanie, wdrażanie oraz kontrolę wszystkich działań biznesowych mających na celu zaspokojenie pojawiających się lub zmieniających potrzeb klienta. Prowadzone działania zmierzają do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie sprzedaży produktów lub usług.

Obecnie bardzo często spotykamy się z określeniem „realizacja projektów marketingowych” lub „projektów reklamowych”. Za tymi sformułowaniami kryje się zestaw działań posiadających określony budżet, harmonogram oraz zakres, inicjowanych ponadto w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów (często nazywanych produktami projektowymi). Świadczy to również o dużej świadomości dotyczącej podejścia projektowego w branży marketingowo-reklamowej. Przykładami projektów realizowanych w tej branży mogą być:

  • wdrażanie programu lojalnościowego,
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi,
  • wprowadzanie nowych opakowań,
  • rebranding marki,
  • organizacja działań eventowych,

oraz wiele innych inicjatyw i działań z obszaru marketingu, które najczęściej mają charakter projektowy

Z uwagi różnorodność działań oraz ich skalę niezbędne jest racjonalne i efektywne planowanie oraz monitorowanie w trakcie realizacji. Wiedzą o tym najlepiej osoby zarządzające marketingiem, jak trudne jest efektywne zarządzanie wszystkimi projektami jednocześnie w wielu obszarach. Z pomocą przychodzą tutaj systemy informatyczne zapewniające spójną, jednolitą, a przede wszystkim rzetelną informację dotyczącą wszystkich realizowanych działań marketingowo-reklamowych. W obecnej chwili coraz większą popularnością cieszą się systemy klasy PPM (Project Portfolio Management), czyli systemy wspierające planowanie, inicjowanie, a także monitorowanie podejmowanych przedsięwzięć (często nazywanych portfelem projektów).

Platforma ANDCOM PPM jest polską odpowiedzią na wskazane potrzeby biznesowe. Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM w realizacji projektów w branży marketingowo-reklamowej znacząco wpłynie na:

  1. Zwiększenie efektywności planowania projektów oraz bieżące monitorowanie prac.
  2. Bieżącą kontrolę budżetów.
  3. Usprawnienie procesu zarządzania projektami z zaangażowanymi w projekty dostawcami usług (agencjami).
  4. Niezawodną komunikację zespołów realizujących projekty.
  5. Poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem.

Zamów DEMO

Zwiększ efektywność zarządzania projektami w swojej firmie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji platformy ANDCOM PPM