ANDCOM PPMdla projektów biznesowych

ANDCOM PPM – polska platforma wspierająca zarządzanie portfolio projektów biznesowych

Stały rozwój przedsiębiorstw oraz zmieniające się oczekiwania klientów wpływają na podejmowanie szeregu działań związanych z poprawą jakości świadczonych usług oraz optymalizacją procesów biznesowych. Jednocześnie ciągłe poszukiwanie racjonalizacji kosztów, a także inicjatyw efektywnych z ekonomicznego punktu widzenia, wpływa na podnoszenie wartości przedsiębiorstw. Podejmowane przez firmy wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia wpływające na poprawę ich funkcjonowania, aby były efektywne, powinny być zarządzane w odpowiedni sposób. Coraz częściej przedsiębiorstwa stosują podejście „projektowe” w zarządzaniu inicjatywami wewnątrzorganizacyjnymi. Podejście projektowe polega na powoływaniu niezależnych struktur organizacyjnych w celu realizacji określonych przedsięwzięć nazywanych „projektami”.

Projekty posiadają swój określony budżet, harmonogram oraz zakres i są realizowane w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów (często nazywanych produktami projektowymi). Typowymi przykładami projektów biznesowych mogą być:

 • powołanie nowego oddziału firmy,

 • uruchomianie nowego kanału sprzedaży,

 • optymalizacja dowolnego procesu biznesowego realizowanego w firmie.

Zastosowanie podejścia projektowego wpływa przede wszystkim na zwiększenie efektywności działań operacyjnych i większą kontrolę kosztów przedsięwzięć.

W obecnej chwili z uwagi na szerokie stosowanie podejścia projektowego coraz większą popularnością cieszą się systemy klasy PPM (Project Portfolio Management). Przedsiębiorstwa poszukują oprogramowania, które zapewni spójną, jednolitą, a przede wszystkim rzetelną informację dotyczącą wszystkich realizowanych wewnątrz organizacji inicjatyw. Platforma ANDCOM PPM jest polską platformą wspierającą zarządzanie portfelem projektów biznesowych realizowanych wewnątrz organizacji. Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM znacząco wpłynie na:

 1. Zwiększenie trafności uruchamiania inicjatyw uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia.

 2. Poprawę efektywności zarządzania portfelem projektów.

 3. Zwiększenie efektywności planowania projektów.

 4. Możliwość monitorowania postępów prac projektowych.

 5. Optymalizację obciążenia osób zaangażowanych w prace projektowe.

 6. Większą kontrolę kosztów realizacji przedsięwzięć.

 7. Poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem.

 8. Zwiększenie efektywności zarządzania zagadnieniami projektowymi.

Zamów DEMO

Zwiększ efektywność zarządzania projektami w swojej firmie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji platformy ANDCOM PPM