ANDCOM PPMîn domeniul construcţiilor

În domeniul construcţiilor abordarea „de proiect” în controlul investiţiilor are un rol foarte important. Fiecare investiţie realizată în construcţii are un buget si domeniu de aplicare definit şi totodată un interval de timp stabilit pentru a fi finalizată, de aceea poartă denumirea de „proiect”. Exemple tipice de proiecte realizate în domeniul construcţiilor:

  • construcţia unui bloc, unei locuinţe sau a unui cartier de locuinţe,
  • modernizarea suprafeţei unui drum,
  • construcţia unui viaduct sau pod.

Managementul investiţiilor în construcţii necesită nu numai coordonarea activităţii propriei echipe, dar şi, în mare măsură, a activiăţii subcontractanţilor. De aceea planificarea corespunzătoare şi, apoi, controlul permanent asupra realizării lucrărilor proprii şi ale furnizorilor influenţează minimalizarea riscului întregii investiţii, reprezentând cheia pentru finalizarea acesteia la timp.

Utilizarea tehnologiei informaţiei măreşte în mod semnificativ eficiența de planificare și management al proiectelor de construcții. Un sprijin deosebit în acest domeniu îl oferă sistemele din clasa PPM (Project Portfolio Management). Datorită lor este posibilă obţinerea informaţiilor coerente, reale şi înainte de toate corecte referitoare la condiţia tuturor proiectelor realizate. Platforma ANDCOM PPM este răspunsul la necesităţile de business amintite. Folosirea platformei ANDCOM PPM în realizarea proiectelor de construcţii influenţează semnificativ:

  1. Creşterea eficienţei în planificarea proiectelor.
  2. Creşterea capacităţii de monitorizare a progresului în cadrul proiectului.
  3. îmbunătăţirea procesului de management al furnizorilor.
  4. Creşterea controlului costurilor în realizarea proiectelor.
  5. Creşterea eficienţei în managementul riscului,creşterea eficienţei în managementul proiectelor.

Comandă demo

Creşteţi eficienţa managementului de proiecte în firma dumneavoastră. Contactaţi-ne pentru a comanda prezentarea gratuită a platformei ANDCOM PPM