ANDCOM PPMîn domeniul producţiei

Cerinţele tot mai ridicate ale clienţilor în materie de calitate şi în acelaşi timp reducerea timpului de realizare forţează companiile de producție să realizeze investiţii legate de modernizarea constantă a liniilor de producție şi totodată la desfăşurarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare în scopul descoperirii de noi produse/servicii sau îmbunătăţirea celor deja existente. În același timp, recesiunea economică forţează companiile la o abordare foarte prudentă în materie de eficiență și investiții şi, înainte de toate, la economii.

Pentru a optimiza activitatea legată de realizarea investiţiilor şi de cercetare şi dezvoltare, companiile din domeniul producţiei utilizează, tot mai populară în ultimul timp, abordarea bazată pe proiect. Abordarea bazată pe proiect implică desemnarea unor structuri organizatorice independente în scopul realizării aşa numitelor „proiecte”. Proiectele au un buget, program şi domeniu de aplicare definit şi sunt realizate în scopul obţinerii unor rezultate concrete (adesea denumite produsele proiectului). Proiecte tipice de investiţii şi de cercetare şi dezvoltare în domeniul producţiei pot fi:

  • construirea unei noi instalaţii de producţie,
  • modernizarea instalaţiei deja existente,
  • dezvoltarea unei noi tehnologii.

Utilizarea abordării bazate pe proiect influenţează în primul rând optimizarea activităţilor operaţionale şi măreşte controlul asupra costurilor.

În al doilea rând companiile din domeniul producţiei şi-au dat seama de mult timp cât de importantă este aplicarea tehnologiilor moderne de informare în realizarea activităţilor de afaceri. Foarte des sunt întâlnite în domeniul producţiei Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) care sprijină gestionarea activelor companiei, MES (Manufacturing Execution System) care fac posibilă cumularea informaţiilor în timp real, direct din producţie sau sistemele MRP (Material Requirements Planning) care facilitează planificarea necesităţilor legate de materiale pe baza datelor aferente structurii produsului, informaţiilor despre disponibilităţi (situaţiile din depozite), stadiul comenzilor în curs de realizare şi a planului de producţie.

În momentul de faţă, ca urmare a utilizării pe scară largă a abordării pe bază de proiecte în domeniul producţiei, de o popularitate tot mai mare se bucură sistemele din clasa PPM (Project Portfolio Management). Companiile caută un software care să asigure accesul la informaţii coerente, reale şi înainte de toate corecte referitoare la toate activităţile de investiţii şi cercetare şi dezvoltare realizate. Platforma ANDCOM PPM este răspunsul la necesităţile de business amintite. Folosirea platformei ANDCOM PPM în realizarea proiectelor de investiţii sau de cercetare şi dezvoltare influenţează semnificativ:

  1. Creşterea eficienţei în planificarea proiectelor.
  2. Creşterea capacităţii de monitorizare a progresului în cadrul proiectului.
  3. Îmbunătăţirea procesului de management al furnizorilor.
  4. Creşterea controlului costurilor în realizarea proiectelor.
  5. Creşterea eficienţei în managementul riscului.
  6. Creşterea eficienţei în managementul proiectelor.