ANDCOM PPMlista tuturor funcţionalităţilor cheie

Creşterea eficienţei în managementul portofoliului de proiecte

ANDCOM003_pulpit członka

Pe parcursul dezvoltării dinamice, organizaţiile realizează, câteva  zeci şi chiar câteva  sute de proiecte simultan. Acest lucru, la rândul său, se transpune în multitudinea de activităţi de proiect realizate şi implică dificultăţi mari în obţinerea rapidă de informaţii veridice cu privire la evoluția activităţilor de proiect și costul real al acestora. În momentele de calm aparent, ne macină un singur gând – Oare eu mai controlez totul? Ţin minte tot ce trebuie?

ANDCOM PPM garantează o sursă de informaţii fiabile şi coerente cu privire la portofoliul de proiecte.

În cadrul platformei noastre obţii, printre altele:

 • posibilitatea de a identifica cu ușurință proiectele cu risc ridicat,
 • posibilitatea de analiză a costurilor de proiect în noţiunea plan versus execuţie,
 • posibilitatea de verificare a programului proiectului în noţiunea plan versus execuţie,
 • informaţii reale cu privire la progresul realizării portofoliului de proiecte,
 • informaţii reale cu privire la angajarea globală de persoane şi resurse în cadrul diferitelor proiecte,
 • o imagine transparentă a proiectelor realizate,
 • workflow flexibil de aprobare în cadrul proiectului,
 • posibilitatea de grupare a proiectelor în programe,
 • categorisirea proiectelor şi programelor în cadrul portofoliului,
 • posibilitatea de definire a indicatorilor de analiză a eficienței economice în cadrul proiectului (NPV, RR, IRR, MIRR, PP, PI).

 

Creşterea eficienţei în planificarea şi monitorizarea realizării proiectelor

ANDCOM003_ścieżka krytyczna

Managementul de top al organizațiilor moderne ne cere să planificăm rapid şi sigur şi totodată doreşte un feedback imediat – ce anume?, în ce stadiu?, cine? şi când?. Singuri la rândul nostru vrem să ştim cât de eficient lucrează fiecare din membrii de proiect sau din echipa noastră. Vrem să avem argumente solide în discuţiile cu superiorii şi angajaţii noştri.

ANDCOM PPM tocmai acest lucru îl obţine! Cu noi vei putea, printre altele:

 • pregăti programele proiectelor şi le vei putea prezenta sub forma graficelor Gantt,
 • stabili drumul critic pentru activitățile de proiect,
 • efectua analiza „what-if” a planului de proiect,
 • defini versiunea de bază a planului de proiect,
 • defini şabloanele proiectelor, facilitând semnificativ planificarea iniţiativelor similare,
 • descărca programele create în MS Project,
 • urmări istoria realizării activităţilor de proiect,
 • defini registrul contactelor din cadrul proiectului,
 • defini registrul produselor,
 • pregăti tabelul produselor de proiect folosind metoda RACI,
 • defini depozitul (registrul) documentelor de proiect,
 • defini şabloane pentru cataloagele de proiect,
 • trimite notificări prin e-mail membrilor echipei de proiect.

 

Un control mai bun asupra costurilor de realizare a proiectelor

ANDCOM002_pulpit projektu

Controlul costurilor proiectelor realizate este cheia pentru creșterea eficienței activităţii din cadrul întregii organizații. Indiferent de perioadele contabile – lunare, trimestriale sau anuale – raportăm nivelul curent de realizare a bugetului sau estimăm bugetul pentru anii următori. În fiecare lună, trimestru sau an, singuri sau în echipă, verificăm şi calculăm costurile investiţiilor şi proiectelor realizate. Cât timp preţios ai pierdut? Câte luni, trimestre sau ani luăm în calcul? Sau poate ar fi mai bine să petrecem timpul cu cineva care se bazează pe noi? Ne dăm seama cât de important este acest lucru, motiv pentru care Îţi prezentăm instrumentul pentru monitorizarea continuă a costurilor de realizare a proiectelor la niveluri diferite de detaliu.

ANDCOM PPM permite, printre altele:

 • înregistrarea documentelor aferente costurilor şi alocarea acestora la activităţile de proiect,
 • calculul automat al bugetului pentru proiect pe baza bugetelor activităţilor din proiect,
 • calculul automat al costurilor activităţilor şi proiectelor pe baza resurselor angajate în proiect,
 • alocarea rezervelor bugetare la nivel de proiect şi activitate,
 • analiza costurilor în noţiunea plan versus execuţie,
 • folosirea sistemului workflow în aprobarea documentelor aferente costurilor,
 • posibilitatea de integrare cu sistemele financiar – contabile de ex. ERP.

 

Management eficient al timpului de muncă

ANDCOM004_Obciążenia zasobów

De multe ori spunem că pentru noi nu este important cât de mult timp petrec angajaţii noștri asupra proiectelor şi unde le realizează. Cel mai important este rezultatul şi respectarea termenelor de realizare a activităţilor. Pe de altă parte, de cele mai multe ori, auzim de la angajaţi că sunt suprasolicitaţi, cerând stabilirea priorităţilor în realizarea activităţilor. Managementul eficient al timpului de muncă al echipelor de proiect este cheia realizării iniţiativelor la timpul stabilit, îmbunătăţind confortul la locul de muncă. Acest lucru este deosebit de important în momentele de solicitare maximă în realizarea proiectelor. Ştim cât de important este acest element, de aceea ANDCOM PPM Îţi oferă instrumente cu ajutorul cărora managerii primesc informaţii precise despre activităţile realizate de către angajaţi. Angajaţii, la rândul lor, primesc informaţii clare cu privire la sarcinile lor.

Cu ANDCOM PPM obţii, printre altele:

 • posibilitatea de delegare a sarcinilor către membrii echipelor de proiect,
 • fişa de sarcini a membrilor echipelor de proiect într-o formă funcţională şi ergonomică,
 • contractarea activităţilor, adică alocarea precisă a orelor de lucru la activităţile de proiect realizate săptămânal,
 • workflow în aprobarea timpului de lucru,
 • calendarele personale ale utilizatorilor sistemului,
 • o imagine transparentă pentru membrii echipei de proiect.

 

Creşterea eficienţei în managementul riscului

ANDCOM007_ryzyko

Managementul riscului ar trebui să fie o parte integrală a proiectelor realizate. Nu numai în cazurile care implică o probabilitate mare de eșec, ci întotdeauna. Managerii ar trebui să solicite identificarea riscului de-a lungul întregului ciclu de viață al proiectelor. Prin urmare, ne punem întrebările: Este efectuată această analiză în organizația Ta? Cât de detaliat este efectuată? Analiza de risc ciclică în timpul realizării proiectelor permite protejarea atât a proiectelor cât și a organizației noastre în cazul apariţiei costurilor suplimentare, de multe ori foarte mari şi neașteptate. Pe de altă parte, identificarea potențialelor şanse și consolidarea acestora aduce economii. Suntem pe deplin conştienţi de importanța acestui proces, motiv pentru care Îţi oferim asistenţă în acest domeniu.

Datorită platformei ANDCOM PPM, printre altele, ai următoarele posibilităţi:

 • definirea riscurilor şi a şanselor,
 • definirea probabilităţii apariţiei riscurilor şi a şanselor şi prezentarea rezultatelor în matrice de probabilitate şi impact,
 • clasificarea riscurilor şi a şanselor,
 • determinarea costului şi expunerea costului aferent riscurilor şi şanselor,
 • definirea strategiei de management al riscurilor şi şanselor,
 • identificarea planului de diminuare a riscurilor şi sporire a şanselor,
 • definirea planului de intervenţie pentru risc.

 

Creşterea eficienţei managementului de proiect şi valorificarea experienţei dobândite

ANDCOM006_dyskusja

Un management de proiect eficient nu înseamnă doar planificare şi estimare a costurilor pe activităţi. Pe parcursul realizării proiectelor apar diverse probleme care afectează bugetul stabilit anterior, programul şi totodată calitatea lucrărilor realizate. Aceste probleme sunt denumite factori de proiect. Identificarea eficientă şi alocarea corespunzătoare a acestora permite realizarea proiectului conform planului aprobat. Acest proces influenţează creşterea eficienţei de comunicare în cadrul proiectului. Organizaţia Ta gestionează aceste probleme? Ai nevoie de o îmbunătăţire a comunicării în cadrul proiectelor?

Pe de alta parte, acumularea experienţei pe parcursul realizării proiectului permite un transfer de cunoştinţe mult mai uşor pe viitor. Ne dăm seama de valoarea enormă a transferului de cunoştinţe. Suntem conştienţi de faptul că acest element este adesea omis în munca de zi cu zi. Organizaţia Ta gestionează cunoştinţele şi experienţa acumultă în cadrul proiectelor realizate? Punem aceste întrebări deoarece ştim cât sunt de importante.

Prin intermediul platformei ANDCOM PPM ai acces, printre altele, la următoarele funcţionalităţi:

 • identificarea şi definirea factorilor şi a experienţei de proiect,
 • stabilirea priorităţilor şi clasificarea factorilor şi a experienţei,
 • atribuirea problemelor de proiect membrilor echipei de proiect,
 • posibilitatea de urmărire a progreselor înregistrate în cadrul proiectului,
 • posibilitatea colaborării în echipă,
 • discuţii sistematice asupra problemelor întâmpinate,
 • determinarea timpului de lucru pentru soluţionarea problemelor,
 • verificarea timpului de finalizare în soluţionarea problemelor,
 • posibiltatea de creare a depozitului (registrului) de experienţe de proiect.