ANDCOM PPMîn administraţia publică

Cea mai apropiată perspectivă financiară a UE pentru anii 2014 – 2020 presupune acordarea unor fonduri semnificative instituţiilor academice, de cercetare, entităţilor locale, entităţilor guvernamentale care realizează activităţi în domeniul infrastructurii şi mediului înconjurător, cercetării, dezvoltării de noi tehnologii inovatoare şi activităţilor destinate dezvoltării terenurilor Poloniei de Est. Toate instituţiile din cadrul administraţiei publice, în calitate de beneficiari ai programelor UE, vor fi obligate să planificice eficient, apoi să coordoneze activităţile legate de iniţiative concrete denumite „proiecte europene”.

Astfel vin în autor sistemele informatice care asigură accesul la informaţii coerente, reale şi înainte de toate corecte referitoare la toate activităţile realizate în cadrul „proiectelor europene”. O clasă distinctă a sistemelor informatice dedicate controlului iniţiativelor de proiect o reprezintă sistemele din clasa PPM (Project Portfolio Management). Sistemele sprijină gestionarea portofoliului de proiecte atât în cazul realizării mai multor proiecte concomitent cât şi a unui singur proiect. Sistemele din această clasă influenţează creşterea eficienţei în managementul proiectelor adică: planificarea proiectelor, alocarea sarcinilor de proiect şi controlul acestora şi totodată gestionarea bugetului, programului, riscului sau a situaţiilor de proiect care apar pe parcurs.

Platforma ANDCOM PPM este răspunsul la necesităţile de business amintite. Folosirea platformei ANDCOM PPM în realizarea proiectelor din cadrul entităţilor administraţiei publice în calitate de beneficiari ai programelor UE influenţează semnificativ:

  1. Creşterea eficienţei în planificarea proiectelor.
  2. Creşterea capacităţii de monitorizare a progresului în cadrul proiectului.
  3. Îmbunătăţirea procesului de management al furnizorilor.
  4. Creşterea controlului costurilor în realizarea proiectelor.
  5. Creşterea eficienţei în managementul riscului.
  6. Creşterea eficienţei în managementul proiectelor.

Comandă demo

Creşteţi eficienţa managementului de proiecte în firma dumneavoastră. Contactaţi-ne pentru a comanda prezentarea gratuită a platformei ANDCOM PPM