ANDCOM PPMdla administracji publicznej

ANDCOM PPM – polska platforma wspierająca zarządzanie portfolio projektów w administracji publicznej

Najbliższa unijna perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 zakłada przyznanie znaczących środków unijnych jednostkom naukowym, badawczym, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom administracji rządowej związanych między innymi z realizacją działań w obszarach infrastruktury i środowiska, prowadzenia badań naukowych, rozwoju nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz rozwoju obszarów Polski Wschodniej. Wszystkie instytucje administracji publicznej występujące jako beneficjenci programów unijnych zobowiązani będą do efektywnego planowania, a następnie koordynacji prac związanych z konkretnymi inicjatywami nazywanymi „projektami unijnymi”.

Z pomocą przychodzą tutaj systemy informatyczne zapewniającą spójną, jednolitą, a przede wszystkim rzetelną informację dotyczącą wszystkich działań realizowanych w obszarze „projektów unijnych”.

Osobną klasę systemów informatycznych dedykowanych kontrolowaniu inicjatyw projektowych stanowią systemy klasy PPM (Project Portfolio Management). Systemy wspierające zarządzanie portfelem projektów są wykorzystywane w przypadku jednoczesnej realizacji wielu projektów, a także mogą być stosowane w przypadku realizacji jednego projektu. Systemy tej klasy wpływają na poprawę efektywnego zarządzania projektami tj.: planowania projektów, przydziału zadań projektowych oraz ich kontroli, a także zarządzania budżetem, harmonogramem, ryzykiem czy też pojawiającymi się zagadnieniami projektowymi.

Platforma ANDCOM PPM jest polską odpowiedzią na wskazane potrzeby biznesowe. Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM w realizacji projektów w jednostkach administracji publicznej będących beneficjentami programów unijnych znacząco wpłynie na:

  1. Zwiększenie efektywności planowania projektów.
  2. Poprawę efektywności monitorowania postępów prac projektowych.
  3. Usprawnienie procesu zarządzania dostawcami.
  4. Większą kontrolę kosztów realizacji projektów.
  5. Poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem.
  6. Zwiększenie efektywności zarządzania zagadnieniami projektowymi.

Zamów DEMO

Zwiększ efektywność zarządzania projektami w swojej firmie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji platformy ANDCOM PPM