ANDCOM PPMdla branży produkcyjnej

ANDCOM PPM – polska platforma wspierająca zarządzanie portfolio projektów w branży produkcyjnej

Rosnące wymagania klientów w zakresie jakości przy jednoczesnym skróceniu terminów realizacji wymuszają na przedsiębiorstwach produkcyjnych podejmowanie działań inwestycyjnych związanych ze stałą modernizacją linii produkcyjnych, a także podejmowaniem działań badawczo rozwojowych w celu opracowania nowych produktów/usług lub usprawnienia już istniejących. Jednocześnie firmy bardzo ostrożne podchodzą do kwestii efektywności inwestycji i przede wszystkim poszukują oszczędności kosztowych.

W celu optymalizacji prac związanych z podejmowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwa branży produkcyjnej stosują bardzo popularne ostatnimi czasy podejście projektowe. Podejście projektowe polega na powoływaniu niezależnych struktur organizacyjnych w celu realizacji określonych przedsięwzięć nazywanych „projektami”. Projekty posiadają swój określony budżet, harmonogram oraz zakres i są inicjowane w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów (często nazywanych produktami projektowymi). Typowymi dla branży produkcyjnej projektami w obszarze inwestycyjnym oraz badawczo-rozwojowym mogą być:

  • budowa nowej instalacji produkcyjnej,
  • modernizacja instalacji już istniejącej,
  • opracowanie nowej technologii.

Zastosowanie podejścia projektowego wpływa przede wszystkim na optymalizację działań operacyjnych i większą kontrolę kosztów przedsięwzięć.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa branży produkcyjnej już dawno dostrzegły ogromną wartość ze stosowania nowoczesnych technik informatycznych w realizacji działań biznesowych. Bardzo często spotykane w obszarze produkcji są Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) wspierające zarządzanie wszystkimi aktywami przedsiębiorstwa, MES (Manufacturing Execution System) umożliwiające zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych, czy też systemy MRP (Material Requirements Planning) umożliwiające planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji.

W obecnej chwili z uwagi na szerokie stosowanie podejścia projektowego w branży produkcyjnej, coraz większą popularnością cieszą się systemy klasy PPM (Project Portfolio Management). Przedsiębiorstwa poszukują oprogramowania, które zapewni spójną, jednolitą, a przede wszystkim rzetelną informację dotyczącą wszystkich realizowanych działań inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych. Platforma ANDCOM PPM jest polską odpowiedzią na wskazane potrzeby biznesowe. Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM w realizacji projektów inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych znacząco wpłynie na:

  1. Zwiększenie efektywności planowania projektów.
  2. Poprawę efektywności monitorowania postępów prac projektowych.
  3. Usprawnienie procesu zarządzania dostawcami.
  4. Większą kontrolę kosztów realizacji projektów.
  5. Poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem.
  6. Zwiększenie efektywności zarządzania zagadnieniami projektowymi.

Zamów DEMO

Zwiększ efektywność zarządzania projektami w swojej firmie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji platformy ANDCOM PPM