ANDCOM PPMdla branży IT

ANDCOM PPM – polska platforma wspierająca zarządzanie portfolio projektów w branży IT

Ciągle rosnące potrzeby związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, które niewątpliwie wpływają na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, a także uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest niezaprzeczalnym faktem. W celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb niezbędne jest uruchamianie nowych inicjatyw w obszarze IT, a następnie odpowiednie i efektywne nimi zarządzanie.

Branża IT jest jedną z tych, w których świadomość podejścia projektowego jest bardzo duża. Określenie „podejście projektowe” należy rozumieć, jako zestaw działań posiadających określony budżet, harmonogram oraz zakres, inicjowanych w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów (często nazywanych produktami projektowymi). Zastosowanie podejścia projektowego w zarządzaniu inicjatywami w branży IT niesie za sobą możliwość zwiększenia kontroli kosztów, czasu realizacji, a także dostarczanych produktów.

Typowymi przykładami projektów realizowanych w branży IT mogą być:

  • wdrożenie systemu zintegrowanego,
  • budowa korporacyjnego portalu intranetowego,
  • modernizacja sieci w przedsiębiorstwie.

Obecnie w obszarze budowy oraz wdrożeń systemów informatycznych dominują dwa główne podejścia: podejście kaskadowe (WATERFALL) oraz podejście zwinne (AGILE). Podejście kaskadowe stosowane jest głównie w realizacji projektów wdrożeniowych systemów już istniejących, z kolei podejście zwinne AGILE zdominowało sektor produkcji oprogramowania.

W celu efektywnego zarządzania projektami informatycznymi, tj.: planowania projektów, przydziału zadań projektowych oraz ich kontroli, a także zarządzania ryzykiem czy też pojawiającymi się zagadnieniami projektowymi, wykorzystywane są systemy klasy PPM (Project Portfolio Management).
Platforma ANDCOM PPM jest systemowym wsparciem w trakcie realizacji całego cyklu projektu w branży IT.  Wspiera zarządzanie projektami bez względu na zastosowane podejście do organizacji projektu.
Wykorzystanie platformy ANDCOM PPM w obszarze realizacji projektów IT znacząco wpłynie na:

  1. Poprawę efektywności monitorowania postępów prac projektowych.
  2. Zwiększenie efektywności planowania projektów.
  3. Optymalizację obciążenia osób zaangażowanych w prace projektowe.
  4. Większą kontrolę kosztów realizacji przedsięwzięć informatycznych.
  5. Poprawę skuteczności zarządzania ryzykiem.
  6. Zwiększenie efektywności zarządzania zagadnieniami projektowymi.

Wartym uwagi jest fakt, iż platforma ANDCOM PPM jest również wsparciem w obszarze zarządzania usługami IT (Service Management). Dzięki zaimplementowanej usłudze ANDCOM Service Management w ramach tej samej platformy możliwa jest

  1. Organizacja pracy Heldesku IT.
  2. Możliwość organizacji repozytorium usług IT.
  3. Zarządzanie incydentami IT (Incydent Management).
  4. Zarządzanie wnioskami o zmianę (Change request).
  5. Organizacja bazy wiedzy wspierającej rozwiązywanie pojawiających się zgłoszeń IT.

Zamów DEMO

Zwiększ efektywność zarządzania projektami w swojej firmie. Skontaktuj się z nami w celu zamówienia bezpłatnej prezentacji platformy ANDCOM PPM